#WATERBOOM_FESTIVAL

Η ιστοσελίδα waterboomfestival.com δεν συλλέγει κανένα είδους προσωπικού στοιχείου από τους χρήστες του, εκτός αν οι ίδιοι τα παρέχουν αυτά εθελοντικά. Όλες οι πληροφορίες αυτής της κατηγορίας είναι εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους χωρίς την έγκριση των χρηστών. Το waterboomfestival.com διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνει στη βάση δεδομένων του για στατιστικούς λόγους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι στατιστικές μετρήσεις μπορεί να σχετίζονται με μέτρηση επισκεψιμότητας μερικού τμήματος ή όλων των τμημάτων συνολικά.

 

Το waterboomfestival.com ενημερώνει συνεργαζόμενες εταιρείες μόνο για τα συγκεντρωτικά στατιστικά των ερευνών του και όχι με τα στοιχεία που έχουν αποθηκεύσει οι χρήστες του. Σε περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει τη διαγραφή του λογαριασμού του ή o ίδιος ο ιστότοπος αποφασίσει τον αποκλεισμό του λόγω παράβασης των όρων χρήσης και λειτουργίας ενός λογαριασμού, τότε όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει διαγράφονται και από τη βάση δεδομένων του waterboomfestival.com. Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε ανάγνωση σελίδας του waterboomfestival.com αποθηκεύονται στον ιστότοπο πληροφορίες μη προσωπικές (cookies) με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου εμφάνισης της ιστοσελίδας, καθώς και την ταχύτερη προβολή της. Το waterboomfestival.com διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή τη δήλωση οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί και για το λόγο αυτό θα ενημερώνει τους επισκέπτες του σχετικά με οτιδήποτε νέο.

 

Η παρούσα ιδιωτική δήλωση και οι πολιτικές που αναλύονται σε αυτή δεν στοχεύουν ούτε δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής συμβατική νομική υποχρέωση έναντι του waterboomfestival.com ή της εταιρείας εκμετάλλευσής του. Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών
Το waterboomfestival.com είναι αλληλεπιδραστική online υπηρεσία ενημέρωσης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΥΒΟΣ Ε.Ε.», η οποία αντλεί πληροφορίες από τα στελέχη της και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεργαζόμενα με αυτή. Συνδρομητής ονομάζεται κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που κατοχυρώνει ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα με σκοπό την κατάθεση κάποιου σχολίου ή τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

 

Οι χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες του waterboomfestival.com είναι υπεύθυνοι για τη χρήση του λογαριασμού τους και οφείλουν να προστατεύουν το ψευδώνυμο (username) και τον κωδικό τους (password) από τρίτους. Το waterboomfestival.com διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει τις υπηρεσίες του ή της ώρες διαθεσιμότητάς τους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Το waterboomfestival.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι συνδρομητές/χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα διάφορα τμήματά του. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισάγει οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς και να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητάς του. Σε αυτή την περίπτωση, το waterboomfestival.com θα αναρτήσει σε εμφανές σημείο τους νέους όρους πριν την εφαρμογή κάποιας αλλαγής.
Οι χρήστες του waterboomfestival.com δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν ή να εκπέμπουν μέσα από την τρέχουσα ιστοσελίδα υλικό το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, είτε είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό. Επίσης απαγορεύεται να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή να συνιστά εγκληματική παράβαση.

 

Απαγορεύεται κάθε είδους δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση διαφημιστικού περιεχομένου ή links ιστοσελίδων ή περιοδικών που είναι ανταγωνιστικά με το waterboomfestival.com χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.
Το waterboomfestival.com χρησιμοποιεί υλικό που είναι προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyrights), σήματα κατατεθέντα (trademarks) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες όπως κείμενα, φωτογραφίες, video, γραφικά, και μουσικά εφέ. Όλο το περιεχόμενο του waterboomfestival.com έχουν πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικές εργασίες και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό του waterboomfestival.com μόνο για προσωπική ανάγνωση ή εκτύπωση για μετέπειτα προσωπική ανάγνωση και ενημέρωση και μόνο. Δεν επιτρέπεται η διασκευή, αλλαγή, έκδοση, εκπομπή, συμμετοχή σε εκπομπή ή πώληση, υλικού το οποίο φιλοξενεί το waterboomfestival.com χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του.

Το waterboomfestival.com δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης εκμεταλλευτεί εμπορικά περιεχόμενο που ανήκει σε εταιρεία συνεργαζόμενη με αυτό. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο χρήστης που εκμεταλλεύεται το υλικό.
Το waterboomfestival.com και οι ιδιοκτήτες του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προέρχονται από άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη κανονική ή κακή χρήση του waterboomfestival.com και των υπηρεσιών του από το χρήστη. Το waterboomfestival.com και οι συνεργαζόμενες με αυτό εταιρείες, καθώς και οι εταιρείες εκμετάλλευσής του είναι μόνο παροχείς περιεχομένου.

 

Το waterboomfestival.com έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων περιοχών chat, αγγελιών, σχολίων σχετικών με άρθρα κτλ για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το waterboomfestival.com και οι διαχειριστές του έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν, να αρνηθούν να δημοσιεύσουν ή να διαγράψουν μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο waterboomfestival.com.
Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το waterboomfestival.com έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη δημοσίευση πληροφοριών στην ιστοσελίδα.

 

Το waterboomfestival.com και το λογότυπό του αποτελούν copyright των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας. Όσα λογότυπα ή σήματα αναγράφονται ή εμφανίζονται στο waterboomfestival.com αποτελούν copyright των νόμιμων κατόχων τους.
Το waterboomfestival.com δεν είναι υπεύθυνο για τη συμπεριφορά χρηστών του και δε φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη σε περίπτωση που αυτοί δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς ή τη νομοθεσία του κράτους. Παρόλα αυτά, δεσμεύεται να παρέχει στις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί.

Με την εγγραφή του, ο χρήστης αποδέχεται ρητά όλους τους όρους του παρόντος και των συμπληρωματικών προς αυτό κειμένων και προχωρεί στη χρήση του waterboomfestival.com σύμφωνα με αυτούς.
Το waterboomfestival.com έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ή να αποκλείσει ένα λογαριασμό χρήστη αν θεωρεί ότι παραβαίνει την πολιτική χρήσης του site ή αν εντοπίσει κατά τη δραστηριότητά του στο site τακτικές που δυσχεραίνουν το έργο των εργαζόμενων και των ιδιοκτητών (πχ. spamming).

 

Ο υπεύθυνος ανάπτυξης και διαχείρισης του waterboomfestival.com και μόνο αυτός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στους κωδικούς ασφαλείας των χρηστών, αλλά μπορεί να προβεί σε έναν έλεγχο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ζήτημα για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας
Το waterboomfestival.com διατηρεί το δικαίωμα αποστολής, προς τα εγγεγραμμένα μέλη του που το επιθυμούν, ηλεκτρονικών μηνυμάτων σχετικών με ενημερώσεις για την ύλη του, αλλά και ενημερώσεις για τα προϊόντα τρίτων συνεργατών του και διαφημιζομένων σε αυτό.
Αυτή η συμφωνία και κάθε λειτουργικός όρος του waterboomfestival.com ο οποίος καθιερώθηκε από το waterboomfestival.com στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του waterboomfestival.com (όπως, έκφραση γνώμης, φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων, διαγωνισμοί κ.λπ.) και να συμπληρώνουν το παρόν κείμενο.

 

Όροι αγοράς εισιτηρίων
Η πληρωμή των εισιτηρίων γίνεται μέσω της υπηρεσίας VivaPayments. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Η ιστοσελίδα waterboomfestival.com δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεση του χρήστη για δέσμευση του ποσού που αντιστοιχεί στο αντίτιμο των εισιτηρίων. H υπηρεσία που παρέχεται με το παρόν αφορά στην αγορά εισιτηρίων μέσω πιστωτικής κάρτας και όχι απλή κράτηση. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η παραγγελία των εισιτηρίων ακυρώνεται αυτομάτως.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η διαδικασία online αγοράς εισιτηρίων διακοπεί ή ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα που εμποδίζει την ολοκλήρωση της χρέωσης της κάρτας, η κράτηση των εισιτηρίων ακυρώνεται. Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης εισιτηρίων μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής, ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το waterboomfestival.com. Η ιστοσελίδα waterboomfestival.com δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία του χρήστη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησής του.
Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η online αγορά, αποστέλλεται μήνυμα με τα αρχεία των εισιτηρίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε.

 

Για την είσοδό σας στο θέατρο, απαιτείται η επίδειξή τους σε ηλεκτρονική ή εκτυπωμένη μορφή κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων είναι δυνατή μέχρι και 48 ώρες πρίν την διεξαγωγή της εκδήλωσης.

 

Η διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση: – Αγοράς εισιτηρίου από λάθος, καταστροφής ή απώλειας εισιτηρίου, μη παραλαβής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου από τον πελάτη – Φθοράς ή απώλειας προσωπικών αντικειμένων ή περιουσίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
Η δικαιούχοι της ιστοσελίδας waterboomfestival.com, καθώς και οι συνεργάτες τους, συμπεριλαμβανομένων των συνδιοργανωτών, χορηγών, εκθετών και άλλων, διατηρούν το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων που υποβάλλονται κατά την παραγγελία ενός εισιτηρίου, για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

 

O ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ waterboomfestival.com